การอบรมปฏิบัติธรรม ตามโครงการส่งเสริมพัฒนางานบุคลากร...

การอบรมปฏิบัติธรรม ตามโครงการส่งเสริมพัฒนางานบุคลากรวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ณ วัดบางโฉลงใน อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ รูปภาพจากอัลบั้มในไลน์คณะครูโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม โดยครูสมพงษ์ ศลทอง ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล่...

งานประเพณีรับบัว

งานประเพณีรับบัว 10 ตุลาคม 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล่งที่ 2 ไลน์คณะครูโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ชมวีดิโอการแสดงประกวดของโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม บรรยากาศ...

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระร...

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระร่วมประชุมเพื่อตรวจ ปพ.57 ตุลาคม 2562ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม รูปภาพจากกลุ่มไลน์คณะครูโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม...

การทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว และ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล...

การทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว และ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล 3 ตุลาคม 2562 กำลังอัพโหลดรูปภาพ ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่นี่...

การแก้ไขคุณลักษณะ ข้อที่ 3...

การแก้ไขคุณลักษณะ ข้อที่ 3 วันที่ 29 กันยายน – 2 ตุลาคม 2562 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ภาพจากกลุ่มไลน์คณะครูโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม...

วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ คุณครูสุกัญณ์มน พงศกรวรวัฒน์ คุณ...

วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ คุณครูสุกัญณ์มน พงศกรวรวัฒน์ คุณครูพนมศักดิ์ พิทักษ์วงษ์30 กันยายน 2562 ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่นี่ ดูรูปภาพได้ที่นี่ แหล่งที่ 2...

กีฬามิตรภาพเกมส์ ครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์...

กีฬามิตรภาพเกมส์ ครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์20 กันยายน 2562 รูปภาพจากในไลน์คณะครูโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม...

การรับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนน...

การรับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) 19 กันยายน 2562 ณ หอประชุมมงคลวุฒาจารย์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่...