การมอบรางวัล ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562...

ารมอบรางวัล ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562คนดีศรีพูลเจริญณ โดมร่มราชพฤกษ์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ ภาพที่คัดเลือกมาลง ส่วนหนึ่งนำมาจากที่นี่...

ค่ายกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม EIS และทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ...

ค่ายกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม EIS และทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 256216-17 พฤศจิกายน 2562โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม วันที่ 16 ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล่งที่ 1 วันที่ 17 ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล...

การจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562...

การจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่...

การมอบรางวัล ประจำวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562...

การมอบรางวัล ประจำวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562การมอบรางวัลจากการประกวดกระทงการมอบเกียรติบัตรจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ครั้งที่ 69ณ โดมร่มราชพฤกษ์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ภาพจากไลน์คณะครูโรงเรียนพูลเจริญวิ...

ขอเชิญทุกท่านร่วมงานลอยกระทง ณ วัดบางโฉลงใน...

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม นำกระทงที่นักเรียนร่วมกันทำ ไปถวาย ณ วัดบางโฉลงในเพื่อร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง11 พฤศจิกายน 2562ณ วัดบางโฉลงใน ภาพบรรยากาศการทำกระทงและการนำกระทงไปถวาย การนำเงินถวายวัดบางโฉลงใน ภาพจากไลน์คณะครูโร...

วันพบครูของลูก (วันประชุมผู้ปกครอง) ของนักเรียนระดับชั้น ม.2, ม.5...

วันพบครูของลูก (วันประชุมผู้ปกครอง) ของนักเรียนระดับชั้น ม.2, ม.510 พฤศจิกายน 2562ณ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ภาพจากแฟนเพจ MEP ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้จากที่นี่ แหล่งที่ 2 ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้จากที่นี่ แหล...

ราชพฤกษ์เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม...

ราชพฤกษ์เกมส์ ประจำปีการศึกษา 25626 – 8 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ดูรูปภาพการแข่งขันวันที่ 1 ได้ที่นี่ แหล่งที่ 1 แหล่งที่ 2 แหล่งที่ 3 แหล่งที่ 4 แหล่งที่ 5 ดูรูปภาพการแข่งขันวันที่ 2 ได้ที่นี่ แหล่งท...

พิธีรับถ้วยรางวัลชนะเลิศ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนร...

พิธีรับถ้วยรางวัลชนะเลิศ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประเภทวงอังกะลุง5 พฤศจิกายน 2562 ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่และรูปในไลน์คณะครูโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมโดยครูสมพงษ์...

วันพบครูของลูก (วันประชุมผู้ปกครอง) ของนักเรียนระดับชั้น ม.1, 3, 4, 6...

วันพบครูของลูก (วันประชุมผู้ปกครอง) ของนักเรียนระดับชั้น ม.1, 3, 4, 63 พฤศจิกายน 2562ณ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม รูปภาพจากไลน์คณะครูโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม โดย ครูสมพงษ์ ศลทอง ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล่งที่ 1 ดูรูปภาพอื...