พิธีมอบทุนการศึกษา

พิธีมอบทุนการศึกษา9 สิงหาคม 2562ณ โดมร่มราชพฤกษ์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ดูรูปอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล่งที่ 1 ดูรูปอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล่งที่ 2 ดูรูปอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล่งที่ 3 ดูรูปอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล่งที่ 4...

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช...

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม พุทธศักราช 25629 สิงหาคม 2562ณ โดมร่มราชพฤกษ์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ดูรูปอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล่งที่ 1 ดูรูปอื่น ๆ ได้ที่นี่ ...

พิธีเข้าประจำกองลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม...

พิธีเข้าประจำกองลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 7 สิงหาคม 2562โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่...

ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอพลิเคชั่น Trueplookpanya...

ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอพลิเคชั่น Trueplookpanya 5 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมมงคลวุฒาจารย์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่...

นักศึกษาวิชาทหารร่วมกิจกรรม “จิตอาสา พัฒนาลำคลอง” เนื่องใน...

นักศึกษาวิชาทหารร่วมกิจกรรม “จิตอาสา พัฒนาลำคลอง” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พุทธศักราช 2562 วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 พิธีเปิด ณ องค์การบริการส่วนตำบลบางปลา ดูรูปภาพอื่น ...

เทศน์มหาชาติ มหาเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ 1000 พระคาถา ณ โรงเรียนพูลเจริญว...

เทศน์มหาชาติ มหาเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ 1000 พระคาถา ณ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ โดมร่มราชพฤกษ์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล่งที่ 1 ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล่งที่ 2 ดู...

พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปร...

พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวณ โรงเรียนพู...

โครงการเฝ้าระวังโรคเอดส์...

โครงการเฝ้าระวังโรคเอดส์วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562ณ หอประชุมมงคลวุฒาจารย์  โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมดำเนินการโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่...

มินิคอนเสิร์ตต้านภัยยาเสพติด พาเลซ Presents MUSIC FORWARD SCHOOL TOUR...

มินิคอนเสิร์ตต้านภัยยาเสพติด พาเลซ Presents MUSIC FORWARD SCHOOL TOURศิลปินที่มา ได้แก่ มังกร, Bedroom Audio, โต๋ ศักดิ์สิทธิ์ 23 กรกฎาคม 2562ณ โดมร่มราชพฤกษ์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม เพจBEC-TERO MUSIC https://www.faceboo...