การมอบเกียรติบัตร ประจำวันที่ 6 กันยายน 2559...

ท่านผู้อำนวยการไพรัตน์ ก้อนทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม มอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันสัปดาห์ห้องสมุด การแข่งขันเรือพาย กิจกรรม Young Energy P.W.  และการแข่งขันภาษาจีน...

งานย้อนรอยวิถีไทย ตลาดน้ำบางโฉลง และ งานตลาดนัดวิชาการ...

งานย้อนรอยวิถีไทย ตลาดน้ำบางโฉลง และ งานตลาดนัดวิชาการ จัดขึ้นในวันที่ 30 สิงหาคม 2559 มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ การขายอาหาร เครื่องดื่ม การแสดงการละเล่น ถือเป็นกิจกรรมดี ๆ ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมปลายของโ...

อบรมคุณธรรมจริธรรมคณะนักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม...

อบรมคุณธรรมจริธรรมคณะนักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โดยคณะพระธรรมวิทยากรครอบครัวบรรลือธรรมร่วมกับคณะพระธรรมวิทยากรวัดบางโฉลงใน...