การประชุมประจำเดือนมีนาคม และ MOUบันทึกข้อตกลงระหว่างผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนแบบใหม่ ประจำปี 2562

การประชุมประจำเดือนมีนาคม และ MOUบันทึกข้อตกลงระหว่างผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนแบบใหม่ ประจำปี 2562
21 มีนาคม 2562
ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่นี่

ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่นี่ แหล่งที่ 2

Comments are closed.