• พฤหัส. มิ.ย. 17th, 2021

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • Home
  • การรับสมัครนักเรียนใหม่ ห้องปกติ ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

การรับสมัครนักเรียนใหม่ ห้องปกติ ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

การรับสมัครนักเรียนใหม่ ห้องปก…

การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน

การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน…

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการยุพิน ป่าตาล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเยื้องคงคาราม จังหวัดอ่างทอง

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทาง…

พิธีอำลาคุณครูยุพิน ป่าตาล เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเยื้องคงคาราม จังหวัดอ่างทอง

พิธีอำลาคุณครูยุพิน ป่าตาล เนื…

การประชุมครู ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

การประชุมครู ประจำเดือนกุมภาพั…

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแบบเรียนพิเศษ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม …

เกณฑ์การประเมินโครงงานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ปีการศึกษา 2563 และแบบฟอร์มการเขียนรายงาน การศึกษาค้นคว้า

เกณฑ์การประเมินโครงงานระดับชั้…

การจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

การจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนภ…

สภานักเรียนโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ ศึกษาดูงานสภานักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

สภานักเรียนโรงเรียนปทุมคงคา สม…