หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระร...

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระร่วมประชุมเพื่อตรวจ ปพ.56 มีนาคม 2563ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ภาพจากคณะครูโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม โดย คุรครูรัฐนันท์...

การนิเทศครูต่างชาติปีการศึกษา 2562...

การนิเทศครูต่างชาติปีการศึกษา 2562 เพื่อการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในปีการศึกษา 2563 5 มีนาคม 2563 ณ ห้องราชพฤกษ์ 2 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่นี่...

กิจกรรม Big Cleaning Day against Covid19

กิจกรรม Big Cleaning Day against Covid19 วันที่ 5 มีนาคม 2563โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม รูปภาพจากไลน์คณะครูโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม โดยคุณครูสมพงษ์และครูทุกท่านจากทุกกลุ่มสาระฯ ดูรูปภาพอื่น ๆ ที่มาจากแฟนเพจในโรงเรียน แฟนเพจ ...

การอบรมการจัดการเรียนรู้ ACTIVE LEARNING...

การอบรมการจัดการเรียนรู้ ACTIVE LEARNING วันที่ 2 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ภาพจากไลน์คณะครูโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม โดย คุณครูวีรยุทธ และ คุณครูสมพงษ์...

การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563 Mini English Program...

การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563 Mini English Program (ม.1, ม.4) HUB Education (ม.1) 22 – 26 กุมภาพันธ์ 2563 ห้องราชพฤกษ์ 1 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม เอกสารในการสมัคร– สำเนาทะเบียนบ้าน พ่อ เเม่...

สรุปรายชื่อนักเรียนที่ไม่ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ข้อที่ 4 ภาคเรียนท...

สรุปรายชื่อนักเรียนที่ไม่ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ข้อที่ 4ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลดไฟล์รายชื่อนักเรียนที่ไม่ผ่านได้ที่นี่ค่ะ...

ประกาศโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม เรื่อง การสรรหาร้านจำหน่ายอาหารกลางวันใน...

ประกาศโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม เรื่อง การสรรหาร้านจำหน่ายอาหารกลางวันในโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2563...

การมอบรางวัลประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563...

การมอบรางวัลประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563ณ โดมร่มราชพฤกษ์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม การแข่งขันวันตรุษจีนกิจกรรมห้องสมุด ยอกนักอ่าน คำถามนี้มีรางวัลลูกเสือร่วมกิจกรรม ภาพจากไลน์คณะครูโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม โดยคุณครูลักขณา...

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ บูรณาการ EIS ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพ...

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ บูรณาการ EIS ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร วัดพระแก้ว วัดโพธิ์ และศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร นักเรียนชั้นม.6 15 กุมภาพันธ์ 2563 กำลังอัพโหลดรูปภาพค่ะ ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล่งที่ 1 ดูรู...

คณะครูโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมร่วมบุญงานประจำปีวัดบางโฉลงใน...

คณะครูโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมร่วมบุญงานประจำปีวัดบางโฉลงใน 16 กุมภาพันธ์ 2563 รูปภาพจากไลน์คณะครูโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม โดยคุณครูกนกวรรณ ประทุมกุล...