โครงการพัฒนาส่งเสริมความประพฤตินักเรียนแก้ไขคุณลักษณะอันพึงประสงค์โรงเ...

โครงการพัฒนาส่งเสริมความประพฤตินักเรียนแก้ไขคุณลักษณะอันพึงประสงค์โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม วันที่ 1-2 ตุลาคม 2559 โดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 21 รักษาพระองค์...

วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ...

วันวานที่พากเพียร  วันเกษียณที่ภาคภูมิ คุณครูมาลัย เสนีชัย คุณครูพรรณี สูตรดำริห์วงศ์ คุณครูพรรณา แสงนภาเพ็ญ ขอขอบคุณภาพจากคณะครู  ...

งานเลี้ยงเกษียณสัมพันธ์ฉันท์น้องพี่ปี 59...

งานเลี้ยงเกษียณสัมพันธ์ฉันท์น้องพี่ปี 59 โรงเรียนจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ณ ภูริมาศบีช โฮเต็ลแอนด์สปา จังหวัดระยอง 15 กันยายน 2559...

ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุทิตา...

ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุทิตา คุณครูมาลัย เสนีชัย, คุณครูพรรณี สูตรดำริห์วงศ์, ครูพรรณา แสงนภาเพ็ญ วันอังคารที่ 20 กันยายน 2559 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม...

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครอบครัวเข้าใจ ต้านภัยยาเสพติด...

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครอบครัวเข้าใจ ต้านภัยยาเสพติด วันที่ 18 กันยายน 2559 ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม...

ค่าย “เยาวชนคนดีของแผ่นดิน”...

ค่าย “เยาวชนคนดีของแผ่นดิน” โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” วันที่ 16 กันยายน 2559 ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม...

งานทำบุญเปิดอาคารเรียนหลังใหม่และปรับปรุงหอประชุมมงคลวุฒาจารย์...

งานทำบุญเปิดอาคารเรียนหลังใหม่และปรับปรุงหอประชุมมงคลวุฒาจารย์ วันที่ 14 กันยายน 2559 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม...

การมอบเกียรติบัตร ประจำวันที่ 13 กันยายน 2559...

ท่านผู้อำนวยการไพรัตน์ ก้อนทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม มอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ การแข่งขัน EIS การแข่งขันของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และเกียรติบัต...