ภาพบรรยากาศการเรียนปรับพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษ...

ภาพบรรยากาศการเรียนปรับพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่...

ฝ่ายบริหารทั่วไปได้ดำเนินการแจกสมุดให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1...

ฝ่ายบริหารทั่วไปได้ดำเนินการแจกสมุดให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากนักเรียนคนใดยังไม่ได้รับ ให้ติดต่อที่ห้อง 111...

นักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมรำถวายเจ้าพ่อหลวงคงเพ็ชร...

คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม นำนักเรียนไปรำถวายเจ้าพ่อหลวงคงเพ็ชร เนื่องในงานประจำปี พิธีสรงน้ำเจว็ด ศาลเจ้าพ่อหลวงคงเพ็ชร ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 22 – 23 เมษายนของทุก ๆ ปี ชาวบางโฉลงได้ถือปฏิบัติพิธ...

การรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560...

การรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม   ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่นี่...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา...

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (นอกเขตพื้นที่บริการ)...

งานทำบุญโรงเรียน เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม...

งานทำบุญโรงเรียน เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 7 เมษายน 2560 ณ หอประชุมมงคลวุฒาจารย์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ค่ะ...