โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมรับสมัครนักเรียน ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2560...

ประกาศรับนักเรียน ม.1 ประกาศ รับ นักเรียน ม.4 จำหน่ายระเบียบการและแจกใบสมัคร ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560...

คุรุสดุดี ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้งในพระคุณครู...

คุรุสดุดี ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้งในพระคุณครู 12 มกราคม 2560 ณ โดมร่มราชพฤกษ์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม คลิกเพื่อดูรูปภาพทั้งหมด...

สวัสดีปีใหม่ 2560

งานสวัสดีปีใหม่ 2560 วันพุธที่ 4 มกราคม 2560 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมจัดกิจกรรมวันปีใหม่ 2560 โดยท่านผู้อำนวยการไพรัตน์ ก้อนทองคำ และรองผู้อำนวยการทุกท่าน ร่วมกับท่านผู้ใหญ่ใจดีจากหลากหลายหน่วยงาน ได้ร่วมกันมอบของขวัญ และ...

การเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่...

การเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2559 ม.1 ค่ายลูกเสือธนาสัมฤทธิ์ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ม.2 ค่ายลูกเสือปิยมงคล ต.กองหิน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี ม.3 ค่ายลู...

ผู้อำนวยการไพรัตน์ ก้อนทองคำ ได้รับเครื่องหมาย L.T. (วูดแบดจ์ 4 ท่อน) ...

ท่านผู้อำนวยการไพรัตน์ ก้อนทองคำ ได้รับเครื่องหมาย L.T. (วูดแบดจ์ 4 ท่อน) จาก ท่านผู้อำนวยการประเสริฐ ทรัพย์สิน ตัวแทนคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559  ณ โดมร่มราชพฤกษ์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม  ...

ผลการแข่งขันเรือพายชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ...

ผลการแข่งขันกีฬาเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี 2559 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ ผลการแข่งขันกีฬาเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทส...

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมเต้นแอโรบิกออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลาน...

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม เต้นแอโรบิกออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี...

งานบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมิ...

งานบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 10:00 น. – 12:00 น. ณ วัดบางโฉลงใน...